Зец на спавању

Ниђе путник крај купусишта. Кад тамо-спава зец.
-Е, баш сам срећан! -рече путник. -Зеца ћу ухватити и продати. Купићу после кокош. Кокош ће ми снесту јаја, излећи ће се пилићи. Кад све то продам, купићу козицу. Козица ће расти, а кад порасте велика имаће јариће. Све ћу их продати па ћу купити теле. Кад теле порасте и постане крава, продаћу је и купити ждребе. Ждребе ће порасти и постаће леп коњ. Ја ћу га појахати као прави делија. Појахати и викнути: "Ђи-и-и-и".
Од тог се викања зец пробуди, па побеже преко поља. А путник остаде и без зеца и без коња.
(Народна прича)